Models meteorològics

Aquesta és la ferramenta principal que Meteopoble Nando utilitza per a fer eixes previsions i tendències que mostra dia a dia. Els models meteorològics i els seus paràmetres ens ajuden a saber que passarà durant la setmana o intuir que pot passar les pròximes setmanes.

MODEL GFS

Meteopoble

El Global Forecast System, (Sistema Global de Predicció), (més conegut pels seus inicials GFS) és un model numèric de predicció meteorològica creat i utilitzat per l’Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica estatunidenca. Aquest model matemàtic s’actualitza quatre vegades al dia amb prediccions que aconsegueixen els 16 dies (384 hores), però la seva resolució espacial i temporal decreix amb el temps. En general s’accepta que les prediccions del GFS no ofereixen massa fiabilitat a més de 7 dies de vista, sent majoria els instituts i agències de meteorologia nacionals els que prescindeixen dels resultats oferts pel GFS que vagin més enllà de 10 dies (principalment pel fet que no hi ha altres models a 16 dies per a comparar les prediccions). El GFS és, al costat dels models Integrated Forecast System del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà, el Global Environmental Multiscale Model canadenc i el Navy’s Operational Global Atmospheric Prediction System de l’Armada dels Estats Units; un dels quatre models més utilitzats per a la predicció meteorològica a mitjà termini i a escala sinòptica. Ampliar informació.

Font: Wikipedia

MODEL ECMWF

Meteopoble

El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà (CEPMPM, o ECMWF per les seves sigles en anglès European Centri for Medium-*Range Weather Forecasts) és una organització intergovernamental independent integrada per 21 estats membres europeus i 13 Estats associats. Es va constituir en 1975 i té la seva seu en Reading, Anglaterra.

El propósito principal del CEPMPM es «desarrollar una capacidad de previsión meteorológica a plazo medio y proporcionar previsiones meteorológicas a plazo medio a los Estados miembros».1​ El objetivo del Centro es desarrollar y operar de forma regular modelos y sistemas de asimilación de datos que simulen la dinámica, termodinámica y composición del fluido (atmósfera y océanos) que envuelve la Tierra, con vistas a proporcionar predicciones por medio de métodos numéricos. Ampliar informació.

Font: Wikipedia

MODEL UKMO

Meteopoble
La predicció meteorològica numèrica fa referència als sistemes que usen dades meteorològiques actuals per a alimentar complexos models físic-matemàtics de l’atmosfera per a predir l’evolució meteorològica. Encara que els primers esforços per realitzar prediccions utilitzant aquest tipus de metodologies es remunten a la dècada de 1920, no va ser fins a l’arribada de la computació i de la simulació per ordinador quan es van poder implementar models que realitzaren càlculs en temps real. La manipulació de grans conjunts de dades i la realització de càlculs avançats amb una resolució prou detallada, i per tant pràctica en les previsions meteorològiques, requereix de l’ús d’alguns dels majors supercomputadors del món. Alguns dels models numèrics de predicció, tant a escales global i regional, són utilitzats per a realitzar previsions per a països del món sencer.

L’assemble de diversos models numèrics permet definir amb major precisió la incerteza de la predicció i estendre la predicció cap a un futur més llunyà (7 a 12 dies), la qual cosa no seria possible sense ells. Ampliar informació.

Font: Wikipedia

MODEL GEM

Meteopoble

Aquests mapes mostren dades del model canadenc GEM Ampliar informació.

Font: Meteociel

MODELS MESOESCALARS

Meteopoble

La mesoescala en Meteorologia és l’estudi de sistemes del temps atmosfèric més xicotets que l’escala sinòptica meteorològica, però més grans que la microescala i l’escala de tempesta dels sistemes de núvols cúmuls. Les seues dimensions horitzontals generalment oscil·len de prop de 9 km a diversos centenars de km. Exemples de sistemes de mesoescala meteorològica són les brises de mar, complexos mesoescalas convectivos, etc.

La velocitat vertical sovint iguala o excedeix les velocitats horitzontals en els sistemes de mesoescala meteorològiques, a causa de processos no hidroestàtics. Ampliar informació.

Font: Wikipedia